ویژگی
آذربایجان شرقی

ورکشاپ

تبریزآذربایجان شرقی
دوره آموزشی ژل و بوتاکس مقدماتی و پیشرفته ۷ و ۸ شهریور در تبریز دوره آموزشی تزریق چربی صورت ۹ شهریور تبریز