شرایط راه اندازی مرکز کاشت مو

آیا پزشک عمومی اجازه کاشت مو دارد؟

کاشت مو در مطب‌ها غيرمجاز است و مدرک انجمن بين‌المللي کاشت مو نيز مجوز پيوند مو نيست

بر طبق قانون وزارت بهداشت و درمان، انجام كاشت مو فقط در بيمارستانها و كلينيكهاي تخصصي پوست و موي رسمي مجاز مي باشد. 

کاشت مو ، در مطب و توسط پزشک عمومی و متخصصین غیرمربوط ، ممنوع است

طیق بخشنامه‌ وزارت بهداشت اعلام گرديد متخصصان واجد شرايط براي انجام کاشت مو شامل متخصصان پوست، جراحان پلاستيک و جراحان سر و گردن هستند که دانش کافي در زمينه بيماري‌هاي پوستي و مو داشته باشند. اين متخصصان نياز به داشتن مدرک ندارند و ساير تخصص‌هاي جراحي منوط به ارايه مدرک معتبر دانشگاهي مورد تاييد معاونت آموزشي قادر به ارايه خدمت مذکور هستند. 

از جمله موارد ديگر اين بخشنامه مکان کاشت مو است که شامل درمانگاه‌هاي تخصصي پوست و مو، مرکز جراحي محدود و بيمارستان‌هايي که بخش پوست با مسووليت متخصص پوست دارند خواهد بود و به اين وسيله انجام عمل کاشت مو در مطب‌ها مجاز نيست.

بخشنامه کاشت مو