شرایط راه اندازی مرکز کاشت مو

آیا پزشک عمومی اجازه کاشت مو دارد؟

کاشت مو در مطب‌ها غیرمجاز است و مدرک انجمن بین‌المللی کاشت مو نیز مجوز پیوند مو نیست

بر طبق قانون وزارت بهداشت و درمان، انجام کاشت مو فقط در بیمارستانها و کلینیکهای تخصصی پوست و موی رسمی مجاز می باشد. 

کاشت مو ، در مطب و توسط پزشک عمومی و متخصصین غیرمربوط ، ممنوع است

طیق بخشنامه‌ وزارت بهداشت اعلام گردید متخصصان واجد شرایط برای انجام کاشت مو شامل متخصصان پوست، جراحان پلاستیک و جراحان سر و گردن هستند که دانش کافی در زمینه بیماری‌های پوستی و مو داشته باشند. این متخصصان نیاز به داشتن مدرک ندارند و سایر تخصص‌های جراحی منوط به ارایه مدرک معتبر دانشگاهی مورد تایید معاونت آموزشی قادر به ارایه خدمت مذکور هستند. 

از جمله موارد دیگر این بخشنامه مکان کاشت مو است که شامل درمانگاه‌های تخصصی پوست و مو، مرکز جراحی محدود و بیمارستان‌هایی که بخش پوست با مسوولیت متخصص پوست دارند خواهد بود و به این وسیله انجام عمل کاشت مو در مطب‌ها مجاز نیست.

بخشنامه کاشت مو