نیازمند فیزیوتراپ
منقضی شد !

نیازمند فیزیوتراپ

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی

نیازمند فیزیوتراپ تمام وقت جهت دارالشفای امام حسین (ع) شهرستان فردوس هستیم لطفا چنانچه کسی سراغ دارید معرفی نمایید بیمه و مکان در اختیار می […]

نیازمند پزشک خانواده
منقضی شد !

نیازمند پزشک خانواده

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی

🔵 نیازمند پزشک خانواده مرکز بهداشت خوسف هم قراردادی هم برای گذراندن طرح لودکاری متوسط: ن شروع به کار: خرداد نحوه پرداخت: کارانه ای تاخیر […]

نیازمند پزشک
منقضی شد !

نیازمند پزشک

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی

مرکز بهداشت خوسف ضریب محرومیت سه پنجم ۳۰ کیلومتری بیرجند (فرودگاه) صبح دو پزشکه ،شش شب بیتوته امکان اف شدن شش تا هفت روز در […]

نیازمند پزشک
منقضی شد !

نیازمند پزشک

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسدیه در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی از اوایل تیر ماه ۹۹ نیازمند یک پزشک می باشد: مرکز بدون […]

منقضی شد !

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی

مرکز جامع سلامت شهری روستایی گزیک در شبکه بهداشت درمان شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی از اوایل تیرماه نیازمند یک پزشک می باشد: ۱- جمعیت […]

نیازمند پزشک
منقضی شد !

نیازمند پزشک

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسدیه در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی از اوایل تیر ماه ۹۹ نیازمند دو پزشک می باشد: مرکز بدون […]

نیازمند پزشک
منقضی شد !

نیازمند پزشک

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسدیه در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی از تیر ماه نیازمند پزشک می باشد: 👌مرکز بدون بیتوته👌 ضریب چهار […]

نیازمند پزشک
منقضی شد !

نیازمند پزشک

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خوان در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی از خرداد ماه نیازمند پزشک می باشد: ضریب ۳.۵ پنجم مرکز تک پزشکه […]

نیازمند پزشک خانواده
منقضی شد !

نیازمند پزشک خانواده

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی ، بجنورد

🔵 اگهی جذب پزشک خانواده روستایی الف)فراخوان جذب پزشک خانواده مرکز خدمات جامع سلامت روستایی “گریوان” در مرکز بهداشت شهرستان” بجنورد” مرکز استان خراسان شمالی […]

نیازمند پزشک
منقضی شد !

نیازمند پزشک

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / خراسان جنوبی

مرکز حاجی آباد تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان زیرکوه خراسان جنوبی نیاز به یک نفرپزشک دارد .مرکز چهارپزشکه وباضریب محرومیت سه پنجم،به صورت دوشیفت […]

نیازمندپزشک طرح
منقضی شد !

نیازمندپزشک طرح

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی

بیمارستان علی بن ابی طالب واقع در شهر سربیشه استان خراسان جنوبی به علت اتمام طرح دو نفر از پزشکان نیازمند به یک پزشک طرحی […]

نیازمند پزشک خانواده
منقضی شد !

نیازمند پزشک خانواده

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی

نیاز به پزشک خانواده در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لانو شهرستان سربیشه در خراسان جنوبی ضریب محرومیت سه پنچم دارای امکانات رفاهی و گازکشی […]

نیازمند پزشک
منقضی شد !

نیازمند پزشک

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی

مرکز شبانه روزی روزی ارین شهر، زیر نظر شبکه قاین در خراسان جنوبی نیازمند یک پزشک طرحی یا قراردادی می باشد. مرکز سه پزشکه پانسیون […]

نیازمند پزشک عمومی
منقضی شد !

نیازمند پزشک عمومی

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، فردوس

بیمارستان چمران و حضرت رسول شهرستان فردوس واقع در خراسان جنوبی نیازمند پزشک عمومی طرحی یا قراردادی میباشد شرایط: حقوق و کارانه حدود ده تومان […]

نیازمند پزشک عمومی
منقضی شد !

نیازمند پزشک عمومی

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی

با سلام، بیمارستان چمران و حضرت رسول شهرستان فردوس واقع در خراسان جنوبی نیازمند پزشک عمومی طرحی یا قراردادی میباشد شرایط: حقوق و کارانه حدود […]

نیازمند پزشک طرح
منقضی شد !

نیازمند پزشک طرح

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، سربیشه

با سلام بیمارستان علی بن ابی طالب واقع در شهر سربیشه استان خراسان جنوبی به علت اتمام طرح دو نفر از پزشکان نیازمند به دو‌ […]

نیازمند پزشک عمومی
منقضی شد !

نیازمند پزشک عمومی

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، نهبندان

بیمارستان شهید اتشدست نهبندان ،استان خراسان جنوبی نیازمند پزشک عمومی طرحی و قراردادی است برای پزشکان طرحی حقوق ثابت حدود ۴ میلیون ماندگاری برای ٣٠ […]

نیازمندپزشک
منقضی شد !

نیازمندپزشک

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، بیرجند

سلام مرکز خدمات جامع سلامت روستایی درمیان وابسته به شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی (بیرجند) از ۱۵ دی ماه ۹۸ نیازمند پزشک می باشد […]

نیازمند پزشک
منقضی شد !

نیازمند پزشک

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، بیرجند

سلام مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نوغاب وابسته به شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی (بیرجند) از ابتدای دی ماه ۹۸ نیازمند پزشک می باشد […]

نیازمند پزشک
منقضی شد !

نیازمند پزشک

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، روستای گزین

سلام مرکز جامع سلامت شهری روستایی گزیک در شبکه بهداشت درمان شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی نیازمند یک پزشک می باشد: ۱- جمعیت : ۶۷۰۰ […]

نیازمند پزشک طرحی
منقضی شد !

نیازمند پزشک طرحی

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، سربیشه

با سلام بیمارستان علی بن ابی طالب واقع در شهر سربیشه استان خراسان جنوبی به علت اتمام طرح دو نفر از پزشکان نیازمند به دو‌ […]

نیازمند پزشک عمومی
منقضی شد !

نیازمند پزشک عمومی

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، فردوس

با سلام به یک پزشک عمومی در خراسان جنوبی شهرستان فردوس بصورت تمام وقت نیاز داریم بیمه و مکان در اختیار می گذاریم #پزشک_عمومی #تمام_وقت […]

پزشک طرحی یا قراردادی جهت اورژانس
منقضی شد !

پزشک طرحی یا قراردادی جهت اورژانس

قیمت : ماهیانه و منظمریال
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، بشرویه

بیمارستان جنرال (شامل تخصصهای جراحی، زنان، اطفال، داخلی، قلب، رادیولوژی و بیهوشی) در استان #خراسان_جنوبی، شهرستان #بشرویه در حال حاضر جهت پزشک عمومی #یک_ظرفیت_خالی دارد […]

نیازمند پزشک طرحی برای اورژانس
منقضی شد !

نیازمند پزشک طرحی برای اورژانس

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، بشرویه

بیمارستان جنرال (شامل تخصصهای جراحی، زنان، اطفال، داخلی، قلب، رادیولوژی و بیهوشی) در استان #خراسان_جنوبی، شهرستان #بشرویه در حال حاضر جهت پزشک عمومی #یک_ظرفیت_خالی دارد […]

نیازمند پزشک طرحی جهت اورژانس
منقضی شد !

نیازمند پزشک طرحی جهت اورژانس

قیمت : ماهیانه و منظمریال
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، بشرویه

بیمارستان جنرال (شامل تخصصهای جراحی، زنان، اطفال، داخلی، قلب، رادیولوژی و بیهوشی) در استان #خراسان_جنوبی، شهرستان #بشرویه در حال حاضر جهت پزشک عمومی #یک_ظرفیت_خالی دارد […]

نیازمند پزشک طرح
منقضی شد !

نیازمند پزشک طرح

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، بیرجند_اسدیه

اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا واقع در اسدیه(مرکزیت منطقه درمیان) از توابع استان بیرجند، نیازمند پزشک طرحی یا قراردادی با شرایط زیر است: – منطقه ۴پنجم […]

نیازمند پزشک در خراسان جنوبی
منقضی شد !

نیازمند پزشک در خراسان جنوبی

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی

سلام مرکز جامع سلامت شهری روستایی گزیک در شبکه بهداشت درمان شهرستان درمیان استان #خراسان_جنوبی از ابان ماه نیازمند دو پزشک می باشد#: ۱- جمعیت […]

منقضی شد !

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان استان #خراسان_جنوبی برای دو مرکز روستایی با مشخصات ذیل به پزشک_عمومی نیاز دارد# مرکز رومه بسیار خلوت _ جمعیت […]

پزشک عمومی خراسان جنوبی
منقضی شد !

پزشک عمومی خراسان جنوبی

قیمت : تماس بگیرید
2 سال قبل / خراسان جنوبی ، نهبندان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی برای دو مرکز روستایی با مشخصات ذیل به پزشک عمومی نیاز دارد مرکز چاهداشی _ جمعیت […]