استخدام پزشک طرحی

استخدام پزشک طرحی

قیمت : تماس بگیرید
3 روز قبل / کهگیلویه وبویراحمد ، لیکک

شبکه بهداشت لیکک استان کهگیلویه بویر‌احمد نیاز به ۵ پزشک طرحی دارد، شبکه بلک لیست نیست

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه

قیمت : تماس بگیرید
4 روز قبل / خوزستان ، کرخه

نیازبه پزشک عمومی پروانه دار باساعتی 100تومن نقد ترجیحا مسن و باتجربه آدرس شهرستان کرخه شهر الوان