ویژگی
خوزستان

نیازمند متخصص پوست

اهوازخوزستان
به یک پزشک متخصص #پوست جهت مسئول فنی کلینیک فعال در اهواز نیازمندیم. ٢٠م ثابت + درصد ۰۹۳۹۵۶۵۱۱۰۱

دعوت به همکاری در درمانگاه شبانه روزی از متخصص اطفال، زنان و زایمان، پوست، داخلی و اورژانس دارای پروانه تهران

درمانگاه شبانه روزی مهزیار از پزشکان متخصص اطفال، زنان و زایمان، پوست، داخلی و اورژانس دارای پروانه تهران، همچنین دندان پزشکان و متخصصان فک و […]

چشم پزشک

تهرانمتغیر
چشم پزشک متخصص و یا فوق تخصص برای کار در کلینیک واقع در تهران جهت شیفت عصر نیازمندیم