خراسان جنوبی

نیازمند پزشک عمومی برای اورژانس

نهبندان خراسان جنوبی4تومن
پذیرش پزشک عمومی طرحی بصورت اعزام مستقیم،بیمارستان نهبندان وابسته به دانشگاه بیرجند.منطقه سه ونیم پنجم.ماندگاری گروه الف .شیفت فشرده ‌و پانزده روز اف در هر […]

پزشک اورژانس

شوطحدود ۱۰ تومن
🔵 اورژانس بیمارستان #شوط #اذربایجان_غربی نیاز به #پزشک_عمومی طرحی یا قراردادی منطقه با ضریب محرومیت ۳.۵ پنجم پرداختی: حقوق ثابت طبق برنامه کشوری ماندگاری ۲۴ […]

پزشک اوژانس

شوطحدود ۱۱ ۱۲ تومن
اوژانس بیمارستان شوط_اذربایجان غربی _ نیاز به پزشک طرحی یا قراردادی با شرایط حقوق ثابت ۲۳۰۰ قراردادی ۳۱۰۰ طرحی و ماندگاری ۲۴ ساعته ۳۰۰ تومن […]

نیاز فوری به پزشک عمومی و متخصص و دندانپزشک در درمانگاه نبوت بردسکن خراسان رضوی

نیاز فوری درمانگاه عمومی ایثارگران نبوت شهرستان #بردسکن #خراسان رضوی نیاز فوری به پزشک عمومی و متخصص و دندانپزشک با شرایط بسیار مناسب و پرداخت […]

نیاز به پزشک عمومی طرحی یا قراردادی در اورژانس بیمارستان

شیروانحقوق ثابت حدود۲۶۰۰ماهانه منظم و کارانه با تاخیر
بیمارستان امام خمینی شیروان استان خراسان شمالی و دارای ضریب محرومیت۴/۵ نیاز به پزشک طرحی یا قراردادی از اردیبهشت ۹۸ دارد پرداخت حقوق ثابت حدود۲۶۰۰ماهانه […]