دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و مجازات پزشک نماها

دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و مجازات پزشک نماها

عضو هیات رئیسه مجلس دوازدهم با تاکید بر ضرورت به روزرسانی مجازات پزشک نماها گفت: رصد و پایش دخالت غیرمجاز در امور پزشکی یکی از وظایف نظارتی دانشگاه های علوم پزشکی به ویژه معاونت درمان وزارت بهداشت است و کمیسیون بهداشت مجلس هم باید توجه به به روزرسانی مجازات پزشک نماها را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید جلیل میرمحمدی در خصوص دخالت غیرمجاز در امور پزشکی گفت: دخالت غیرمجاز در امور پزشکی خلاف قانون و مصوبات است و موضوع جدیدی نیست و سال ها است وجود دارد، رصد و پایش همین موضوع یکی از وظایف نظارتی دانشگاه های علوم پزشکی به ویژه معاونت درمان وزارت بهداشت است و موظف هستند با تشدید نظارت ها مانع از فعالیت کسانی شوند که به هر شکلی می خواهند به صورت غیرمجاز در امور پزشکی از جمله حوزه بهداشت، درمان و دارو ورود و دخالت کنند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس یازدهم در خصوص مجازات دخالت غیرمجاز در امور درمانی و دارویی ادامه داد: به طور قطع مجازات ها باید به روزرسانی شود زیرا میزان مجازات ها به دلیل گذشت زمان با جرم تناسب ندارد بنابراین امیدواریم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوازدهم برای بروزرسانی مجازات ها تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان افزود: نیاز است وزارت بهداشت نسبت به تشکیل کمیته ای اقدام و مجازات ها را به روزرسانی و به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه کند، اینجانب هم به عنوان نماینده مجلس در صورتی که لایحه یا درخواستی برای اصلاح قانون و بروزرسانی مجازات ها به مجلس ارائه شود نهایت اهتمام خود را برای تعیین تکلیف آن به کار خواهم برد.

امتیاز بده