تسلیت درگذشت خانم دکتر شعله توکلی

تسلیت درگذشت خانم دکتر شعله توکلی

متاسفانه خبر فوت خانم دکتر شعله توکلی، متخصص داخلی_فوق تخصص ریه را به اطلاع می‌رسانیم.

مدجابز ضمن تسلیت به خانواده بهداشت و درمان کشور، یاد ایشان را گرامی می‌دارد.

امتیاز بده