كانال كاريابي پزشكان

🔵 مركز خدمات جامع سلامت روستايي شهرستان #تكاب ( استان #آذربايجان_غربي ) نيازمند #پزشك_عمومي با شرايط زير ميباشد:

▫️مركز حسن آباد :

– جمعيت: ٦٧٠٠ نفر

– تعداد خانه بهداشت: ٧

– دو پزشكه : نيازمند پزشك قراردادي يا طرحي( در حال حاضر خالي )

– كارانه: ١٠ ميليون تومان براي هر پزشك( قراردادي ١٢ميليون) + حقوق ماهانه ( براي قراردادي و طرحي متفاوت و بالاتر از ٢ مليون تومان طبق دستورالعمل كشوري)

– فاصله تا شهرستان ٢٥ كيلومتر

– ميانگين مراجعات روزانه ٤٠ نفر

– مرخصي دو و نيم روز در ماه ( نهايت همكاري جهت اعطاي مرخصي صورت ميگيرد)

– داراي پانسيون با امكانات كامل

☎️ در صورت تمايل جهت اطلاعات بيشتر با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد:

0914 185 0046
0444 553 4556

آقاي گرامي مسئول گسترش

@KaryabiP