خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

? قوانین مرخصی در دوران طرح پزشکان

اطلاعات شغلی, طرح خدمت پزشکان ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

 ? انواع مرخصی :

۱ – مرخصی استحقاقی: ۲.۵ روز در هر ماه

۲- مرخصی بدون حقوق: فقط دو ماه با موافقت مسئول

۳- مرخصی استعلاجی تا ٣ روز با موافقت پزشک معتمد شبکه و ٣ روز تا ۴ ماه با تایید شورای پزشکی

۴- مرخصی زایمان به مدت ۶ ماه  با حقوق

? توجه : کلیه مرخصی های با حقوق از جمله استحقاقی ، استعلاجی و زایمان جزئی از دوره طرح محسوب شده و به مدت دوره اضافه نمیشوند.

? مرخصی استعلاجی تا ٣ روز با تایید پزشک معتمد موسسه ( شبکه بهداشت یا سازمان مربوطه )  و از ٣ روز تا ۴ ماه نیاز به تایید شورای پزشکی دارد.

? در صورتی که پزشک در قالب طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی مشغول فعالیت باشد در هنگام مرخصی استحقاقی در صورت تداخل با روزهای بیتوته تنها مبلغ بیتوته از حقوق کسر میگردد.

@PezeshkanTarh

موارد موجه غیبت کمتر از ۳ روز : 

ماده ۳۷ (از آیین نامه ها) :عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه‌روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که ذیلاً درج‌می‌شود باشد موجه شناخته خواهد شد:

۱ ـ بیماری او

۲ ـ صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر یافرزندان او وارد آمده باشد.

۳ ـ بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان‌.

۴ ـ فوت همسر یا اقربای نسبی و سببی تا طبقه سوم‌.

۵ ـ دارا شدن فرزند.

۶ ـ ازدواج او و فرزندانش‌.

۷ ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت وانجام تحقیقات‌.

تشخیص صحت و سقم جهات ادعایی مستخدم به‌عهده رییس‌اداره است‌. در صورتی که صحت ادعا تصدیق شود، غیبت‌مستخدم برحسب علت جزو مرخصی استحقاقی یااستعلاجی وی محسوب و حکم لازم در این مورد صادرخواهد شد.

? ماده ۶ (از آیین نامه ها)

استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی‌مستخدم و موافقت کتبی رییس واحد مربوط و در غیاب اومعاون وی است‌. هر کارمند موظف است در طول سال‌مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رییس‌یا معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان‌استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه «به میزان استحقاِ»فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن‌زمان مناسب‌، موافقت نمایند.

? ماده ۷ (از آیین نامه ها)

هرگاه رییس اداره بنا به مصالح اداری با تقاضای‌مرخصی مستخدم از حیث مدت یا موقع استفاده موافقت‌نکند، اعطای آن را با توافق مستخدم به وقت دیگری که ازتاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته‌باشد موکول می‌کند و در صورتی که مستخدم نتواند ضمن‌مدت شش ماه مذکور از این مرخصی استفاده کند مرخصی‌مزبور ذخیره خواهد شد.

?? سوال :

همسر اینجانب  نیروی طرح در شهرستان می باشد.هم اکنون ایشان باردار می باشند.۱-همسر بنده از چه تاریخی مجاز به استفاده از مرخصی زایمان هستند(چند ماه قبل از زایمان) ۲-و نیز تشخیص پزشک معالج در زمان شروع استفاده بر طبق قانون کافی می باشد

جواب :

مرخصی زایمان پس از زایمان شروع می شود. قبل از زایمان هم با گواهی پزشک بیمار می تواند از مرخص استعلاجی استفاده کند. شرایط دقیق را از کارگزینی محل خدمت جویا شوید.

?? سوال :

آیا مدت مرخصی زایمان جزو مدت طرح محاسبه می شود یا خیر ؟

جواب :

بله .

??  سوال :

مدت مرخصی زایمان در دوران طرح برای پزشکان چقدر است؟

جواب :

مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ازنظر حقوق ومزایا ومرخصیها تابع قانون استخدام کشوری هستند .لذا مرخصی زایمان ۶ماه می باشد.

MED-DATA.IR

T.ME/PEZESHKANTARH

ارسال نظر

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر خود را ارسال کنید.